Tyrimas: įvardinta įmonės misija vienija ir suteikia veiksmų kryptį

tyrimas_ivardinta

2016 m. sausio mėn. CRC Consulting atlikto tyrimo apibendrinimas

Lietuva pasauliniame kontekste

Pastaruosius dešimtmečius pasaulinėje vadybos praktikoje įmonių bei organizacijų misijos įgyja vis didesnę svarbą. Dar 1980-aisiais tik keletas procentų FORTUNE GLOBAL 500 korporacijų buvo įvardijusios savo misijas, o pastaruoju metu tarp didžiausių korporacijų beveik neįmanoma rasti įmonės be apibrėžtos misijos.

Įmonių bei organizacijų misijų svarba palaipsniui tampa aktuali ir Lietuvoje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, verslui Lietuvoje teko išgyventi itin intensyvius rinkos pokyčius, o šiomis dienomis, siekdamos konkurencinio pranašumo, įmonės vis dažniau susimąsto veiklos prasmės klausimais.

„CRC Consulting“ jau keletą metų padeda įmonėms įvardinti veiklos prasmę ir atnaujinti organizacijos potencialą. Šiam tikslui pasitelkiama IESE Verslo mokykloje (Ispanija) beveik dešimtmetį trukusio tyrimo pagrindu sukurta vadybos sistema, paremta organizacijos kultūra bei misijomis. Šiame tyrime dalyvavo 120 organizacijų ir daugiau kaip 6000 vadovų bei viduriniosios grandies vadybininkų iš įvairių pasaulio šalių.

Tyrimo rezultatų apžvalga

Šių metų sausio mėn. „CRC Consulting“ atliktas tyrimas yra pirmasis bandymas pažvelgti giliau į Lietuvos organizacijų misijas bei jų suformavimo prielaidas. Juo buvo siekiama gauti grįžtamąjį ryšį iš įmonių, kurios jau yra pajutusios sistemingo organizacijos kultūros vystymo poreikį bei misijos reikšmę sėkmingam įmonės valdymui.

Tyrime dalyvavo 53 vadovai iš 12 Lietuvos įmonių, besiskiriančių tiek dydžiu, tiek ekonominės veiklos sritimi. Beveik 60% respondentų užima vadovaujančias pareigas įmonėse iki 250 darbuotojų, o kiti vadovauja įmonėms, didesnėms nei 250 darbuotojų; po 36% respondentų atstovavo gamybos ir profesinės, mokslinės ir techninės veiklos sektorius; 15% respondentų vadovauja informacijos ir ryšių sektoriaus įmonėms; taip pat tyrime dalyvavo statybos bei vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo įmonių vadovai.

Tyrime dalyvavusių įmonių misijų apibrėžimo ir diegimo procesas įvykdytas per pastaruosius dvejus metus, išskyrus vieną, kurioje naujoji vadybos sistema tik pradedama taikyti. Respondentai buvo paprašyti pasidalinti asociacijomis, kilusiomis pirmą kartą išgirdus teorinį organizacijos misijos apibrėžimą, įvertinti dabartinę įmonės misiją ir jos elementus bei išreikšti asmeninę nuomonę, ką įmonei suteikia misijos turėjimas, kokie aspektai išskiriami kaip naudingiausi.

Daugelis respondentų pasidalino, kad organizacijų misijomis domisi jau seniai ir pirmą kartą išgirdus teorinį misijos apibrėžimą jiems atrodė, kad tai itin reikalinga ir naudinga jų organizacijai. Vis dėlto kol kas daugeliui dar sunku įsivaizduoti, kaip misijos elementai integruojami į kasdienę verslo veiklą.

Respondentai minėjo, kad daugelis C.K. Bart ir J.C. Tabone minimų organizacijos misijos elementų atsispindi ir jų įmonių misijose. Iš 25 akademikų įvardijamų misijos elementų Lietuvos įmonių misijose dažniausiai atsispindi 7 elementai (surinkę virš 4 balų iš 5).

Dažniausiai įmonių misijose atsispindintys elementai

Apklaustose įmonėse rečiausiai pasitaikantys misijų elementai: įsipareigojimai visuomenei (3,30), įsipareigojimai tiekėjams (3,45) ir verslo modelio aspektai (3,43).

Tai, kad tyrime dalyvavusios įmonės apie misiją bei jos svarbą diskutavo pastaruoju metu, nulėmė gan aukštą pritarimą ir įsipareigojimą dabartinei įmonės misijai (4,3 balai iš 5). Iš kitos pusės, tai, kad projektai vykdyti pastaruoju metu ir misijos kaskadavimas, t.y. nuoseklus  misijos įprasminimas kiekvieno padalinio veikloje, organizacijose dar neįsibėgėjęs, galėjo nulemti kol kas silpniau išreikštą misijos įtaką kitų darbuotojų elgsenai (3,58).

Visi respondentai beveik vieningai sutarė, kad pagrindinė priežastis, kodėl įmonėms reikia aiškiai apibrėžtos misijos, tai ženkli pagalba išsikeliant bendrą tikslą (4,72). Be to, galima teigti, kad visų misijos priežasčių svarbos vertinimas yra gan aukštas – vidutinis balas 4,22.

Svarbiausios įmonių misijų įvardijimo priežastys

Greta akademikų siūlomų misijos svarbos teiginių, net 79% respondentų paminėjo ir kitas jiems svarbias priežastis. Apie pusė respondentų atskleidė, kad įvardinta įmonės misija suteikia kryptį ir aiškumą veiksmams; kai kurie minėjo, kad jų kasdienė veikla tapo prasmingesnė; misijos žinojimas padeda spręsti sudėtingas verslo situacijas, skirtingų interesų konfliktus ir pagerina sprendimų priėmimo procesą.

Įmonių vadovams svarbiausia pasirodė tai, kad įsitraukimas į misijos formulavimo procesą suvienijo atskirus padalinius ir darbuotojus bei sutelkė kolektyvą naujam kryptingam postūmiui.

Tyrime dalyvavusios įmonės – pirmosios Lietuvoje, pradėjusios sistemingai žvelgti į įmonės valdymą kaip vadybos įrankių sistemą, paremtą organizacijos misija. Aukštas grįžtamojo ryšio rezultatas – atsakymų sulaukėme iš visų kviestų įmonių – atskleidė pozityvius pokyčius įmonėse bei naujos vadybos sistemos naudingumą verslui. Ateityje tikslinga ištirti požiūrį į misijas ir įmonėse, kurios dar nepradėjo misijos įvardijimo ir įgyvendinimo proceso, tad grįžtamąjį ryšį suteikusių įmonių įžvalgos bus svarbus atspirties taškas tolimesniems „CRC Consulting“ tyrimams.

Autorius

Dr. Lineta Ramonienė

Researcher |Management Consultant
+370 614 43516 | +370 5 2608770
lineta.ramoniene@crc.lt
Linkedin