crc consulting - klientai

Klientai

Būdama jauna kompanija per labai trumpą laiką sugebėjome įgyvendinti nemažai konsultacinių projektų įvairiose verslo srityse. Nuolat tobulindami įmonių valdymą sulaukiame pripažinimo ir privačiojo, ir viešojo sektoriaus organizacijose. Esame dėkingi savo klientams už pasitikėjimą ir mūsų bendro darbo įvertinimą

“Tobulindami mūsų įmonės projektų valdymo kompetenciją su „CRC Consulting“, parengėme Inžinierinių projektų valdymo reglamentą, suvienodinome ir standartizavome visų įmonės projektų valdymo etapus, darbuotojų roles, atsakomybes ir sąvokas. Tai padėjo mūsų projektinės veiklos organizavimą pakelti į naują kokybinį lygį.„

 

Ilona Daugėlaitė

Personalo ir administravimo departamento direktorė

 

 

“Bendradarbiavimas su „CRC Consulting“ – tai vienas geriausių dalykų, nutikusių „Lietuvos energijai“ per 2012 metus, nes su projektais susiję darbuotojai (ir projektų savininkai, ir patyrę projektų vadovai, ir neturintys projektų valdymo patirties specialistai) pagaliau pradėjo kalbėti vieninga projektų valdymo kalba. Tai strateginis lūžis ir, tikiu, pagrindas sėkmingai įgyvendinti projektus ir pasiekti jų tikslus.„

 

Eglė Čiužaitė

Strategijos ir plėtros departamento direktorė

“Management by Missions metodika paremta darbinė sesija skirtingų sričių vadovams padėjo rasti bendrą kalbą ir identifikuoti galimybes, kaip pagerinti mūsų įmonės veiklą, kad įmonės darbuotojai jaustųsi labiau motyvuoti, klientai gautų kokybiškesnes paslaugas, o akcininkai jaustų, kad įmonės vertė auga.„

 

Vaida Bielskienė

Finansų ir administracijos direktorė

“Management by Missions metodikos dėka naujai pažvelgėme į kasdienines problemas, jų sprendimus ir įstaigos valdymą, orientuotą į bendrų tikslų siekimą. Suteiktos konsultacijos padėjo įstaigos vadovybei ir kitiems darbuotojams suprasti proaktyvių sprendimų ir veiklų reikšmę bendrų, visus darbuotojus apjungiančių vertybių formavimui.„

 

Gytis Liaugminas

Direktorius

“Pasinaudodami „CRC Consulting“ išradingumu, išsigryninome teisingą inžinerinių projektų valdymo sistemos diegimo kryptį.„

 

Rokas Masiulis

Generalinis direktorius

“Bendradarbiaudami su „CRC Consulting“ kritiškai įvertinome mūsų sukauptą patirtį, susidarėme aiškesnį sisteminį požiūrį į projektų valdymą bei sukūrėme prielaidas efektyviau organizuoti įmonės veiklą.„

 

Artūras Abromavičius

Prezidentas

 

 

“Keičiantis darbų organizacijai ir didėjant konkurencijai, supratome, kad projektų valdymas yra sudėtingas ir daugiaplanis procesas, kurį suvaldyti reikia žinių ir dievo pagalbos. Sveikas protas nurodė kreiptis į konsultantus, o ne pulti melstis.„

 

Irmantas Gudonavičius

Generalinis direktorius
UAB Sweco hidroprojektas

“Darbas „CRC Consulting“ apvertė mąstymą mūsų įstaigoje, padėjo susidėlioti tam tikrus dalykus į “lentynas”, kas su laiku, tikiu, padės darbą paversti efektyvesniu ir geriau aptarnauti klientą. Ne mažiau svarbus ir mūsų projektų įvardinimas, projektų komandų suformavimas ir darbas jose, kas mums, kaip komandai, padės sustiprėti, tapti labiau vieningesniais, geriau pažinti ir suprasti vieniems kitus.„

 

Lina Vaitkevičienė

Generalinio direktoriaus pavaduotoja

“Darbinės sesijos metu įgytos projektų valdymo žinios ir įrankiai buvo bene svarbiausias dalykas, padėjęs mums laiku ir kokybiškai suvaldyti kol kas patį didžiausią mūsų projektą ir pirmą kartą projektą įgyvendinti taip sėkmingai. Po darbinės sesijos visiškai pasikeitė mūsų požiūris į atliekamą darbą, komandos mąstymas. Pradėjome kalbėti viena kalba, kuri padeda mums tobulėti, ieškoti sprendimų, kaip dirbti kartu geriau, motyvuoja užsibrėžti didesnius tikslus ir juos pasiekti. Įgyti įrankiai taip pat leidžia dirbti sparčiau, kokybiškiau ir užtikrinčiau.„

 

Vilma Aldonienė

Grupės personalo vadovė

“Mums labiausiai patiko bendradarbiavimo su „CRC Consulting“ tikslas – ne išmokyti pardavėjus pardavinėti, o sukurti sistemą, procesus ir procedūras. Ir manau, kad tai padaryti mums išties pavyko, nes daugumos pardavimų komandos narių galvose yra išlikęs akcentas, kad pardavėjas turėtų savo laiką skirti klientų konsultavimui, jų poreikių patenkinimui ir galiausiai pačiam pardavimo procesui, o administratorius – išlaikyti kokybišką tų klientų poreikių tenkinimą ilgą.„

 

Nerijus Baura

Generalinis direktorius