Where there is unity there is always victory

– Publilius Syrus (fl. 85–43 BC) Roman writer and poet

Tvaraus augimo siekiančioms organizacijoms itin svarbu prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos ir sutelkti bei įkvėpti darbuotojus bendrai misijai. Atliepdama šiuos poreikius, „CRC Consulting“ savo klientams kuria tris pagrindines vertes.

01. Įžvalgos

Mūsų įsitikinimu, daugiausia energijos pokyčiams organizacijose suteikia gilios įžvalgos, kurios ne tik paaiškina kas ir dėl ko vyksta, bet ir atskleidžia platesnį kontekstą, ko turėtų būti siekiama.

Teikdami įžvalgas, vadovaujamės holistiniu požiūriu į organizaciją, išsamia situacijos analize, savo patirtimi ir išmintimi. Tam, kad suprastume kontekstą, vertiname visų organizacijos dalių sąveiką įvairiuose lygmenyse.

02. Vienybė

Tikime, kad aukštas vienybės laipsnis ir susitelkimas padeda organizacijoms išlikti sėkmingoms net ir sudėtingomis sąlygomis. Todėl siekiame įgalinti lyderius sutelkti įmonės darbuotojus bendrai misijai ir prasmingai veiklai, padedame užsitikrinti pritarimą įmonės strategijai ir jos įgyvendinimui.

03. Rezultatai

Esame vertinami už tai, kad kartu su kliento komanda sukuriame apčiuopiamą vertę įmonės klientams, akcininkams ar kitoms suinteresuotoms šalims, perduodame kompetencijas įmonių darbuotojams bei įgaliname juos sėkmingai tęsti ir savarankiškai įgyvendinti sisteminius pokyčius. Konsultuodami sutelkiame dėmesį į tuos sprendimus, kurie kuria išmatuojamą ir realiai pritaikomą rezultatą bei padeda klientui siekti tikslų.

icon-compass

Management by Missions

Management by missions (liet. „Misijomis paremta vadyba“) vadybos sistema yra paremta trijų pagrindinių polių – strategija, lyderystė ir sistemos – sąveika. Toks modelis užtikrina, kad įmonės misija persmelktų visus įmonės lygmenis iki pat kiekvieno darbuotojo asmeninės misijos. Toks naujoviškas požiūris į vadybą yra žymiai pilnesnis ir efektyvesnis padedant darbuotojams susitapatinti su įmone, kurioje jie dirba. Būtent taip yra užtikrinama kokybiška veikla visuose organizacijos lygmenyse.

Organizacijos pasirinko Management by Missions vadybos sistemą siekdamos:

 • Užtikrinti sėkmingą ir tvarią įmonės veiklą
 • Įtraukti ir įkvėpti darbuotojus
 • Padidinti organizacijos vadovų brandą
 • Sukurti aukštą padalinių bendradarbiavimo lygį
 • Pagerinti organizacijos veiklos rodiklius

Management by Missions vadybos principus taikome ir kuriant organizacijų strategijas, ir kitose mūsų konsultavimo praktikose.

KONSULTAVIMO SRITYS

Mūsų konsultantų kompetencijos ir sukaupta ilgametė patirtis nukreipta į tris pagrindines organizacijų konsultavimo sritis. Suprantame, kad kiekvieno verslo situacija ir poreikiai yra unikalūs, todėl stengiamės įsiklausyti ir juos suprasti, kad galėtume pasiūlyti jums pritaikytus sprendimus.

STRATEGIJA

Strategijos formavimas

Integracija po įmonių susijungimo

Strateginis projektų ir programų
valdymas

Verslo modelio inovacijos

ORGANIZACIJOS
VYSTYMAS

Organizacijos dizainas

Projektų valdymo standartas

Projektų valdymo brandos tyrimas

Darbdavio įvaizdžio formavimas

Darbuotojų veiklos ir lūkesčių
valdymo sistemos

RINKODARA IR
PARDAVIMAI

Rinkodaros strategija

Prekinių ženklų vystymas

Vartotojų įžvalgos ir analizė

Produktų krepšelio valdymas

Pardavimų strategija

Pardavimo kompetencijų vystymas

Organizacijos vienybės tyrimas

DpmIndex

Dauguma vadovų nori dirbti su labai motyvuotais ir įsipareigojusiais žmonėmis. Tokie darbuotojai yra ne tik ženkliai produktyvesni – jie padeda kurti tvarius verslus ir organizacijas, gebančias susidoroti su nuolat besikeičiančiais iššūkiais. Labiausiai motyvuoti yra tie darbuotojai, kurie suvokia organizacijos egzistavimo prasmę,  o jų lūkesčiai ir vertybės dera su organizacijos misija ir vertybėmis.

Vienybės indeksas – veiksmingas strateginis rodiklis,  parodantis visų suinteresuotųjų šalių organizacijoje susitelkimo lygį.

Organizacijos vienybės tyrimas DpmIndex suteikia galimybę:

 • įvertinti, kiek darbuotojai organizacijos misiją laiko sava
 • suprasti, kaip darbuotojai suvokia organizacijos viziją, jos sėkmę ateityje
 • pamatuoti asmeninių ir organizacijos vertybių darną
 • įvertinti organizacijoje naudojamus motyvacijos įrankius ir jų svarbą
 • įvertinti lyderystę, lyderių įsipareigojimo organizacijai lygį
 • suprasti organizacijos pajėgumą įgyvendinti savo misiją klientams, akcininkams, partneriams ir darbuotojams
 • identifikuoti verslo/ organizacijos valdymo sritis bei personalo valdymo praktikas, kurias reiktų peržiūrėti ir tobulinti vienybei stiprinti.

Organizacijos vienybės tyrimo metodologijos autoriai – mūsų partneriai „DPM Consulting“. Lietuvoje tyrimus vykdome nuo 2013 m. Tyrime jau dalyvavo virš 6000 respondentų iš daugiau nei 40 įvairių sektorių organizacijų.